Vacatures

Strategisch expert communicatie

Belangrijke info

 • Tewerkstelling: Voltijds
 • Weddeschaal: A1a-A3a
 • Vereisten: Masterdiploma - min. 2 jaar ervaring
 • Solliciteren tot en met: 25-08-2020
 • Sollicitatieprocedure: Aanwervingsprocedure - aanleg wervingsreserve

Functie

Wil je graag je visie en overtuigingskracht inzetten om het marketing- en communicatiebeleid van de stad Beringen mee te ontwikkelen en op de kaart te zetten? Bewaak je hierbij dat jouw strategie past binnen de meerjarenstrategie, visie, missie en waarden van de organisatie?  Dan is de functie van strategisch expert communicatie iets voor jou.

Vanuit deze functie ben jij de strategische gesprekspartner voor het bestuur en het management. Gericht op het realiseren van de beleidsdoelstellingen zorg jij voor een logische samenhang in communicatieacties en -aanpak. Jij geeft met een doordacht communicatiebeleid vorm aan de ambities en profilering van de stad Beringen.

Dit doe je uiteraard niet alleen. Als people manager geef je leiding en ondersteuning aan een team van enthousiaste medewerkers, wiens expertise je optimaal weet in te zetten. Een succesvolle communicatiestrategie vraagt samenwerking. Met jouw netwerkkwaliteiten slaag jij erin om partners binnen en buiten de organisatie te verbinden en enthousiasmeren.  

Profiel

Je bezit een masterdiploma of gelijkgesteld diploma aangevuld met minimum twee jaar aantoonbare relevante ervaring in een strategische of beleidsmatige functie.

Je hebt een duidelijke visie op communicatie en marketing en beschikt over overtuigingskracht en creativiteit om een strategisch communicatie & marketingbeleid uit te rollen. Je weet draagvlak te creëren om deze strategie organisatiebreed te implementeren.  

Communiceren doe je niet alleen. Je bent een geboren netwerker en teamplayer en betrekt anderen bij het vormgeven van je strategie, projecten en initiatieven. Je ondersteunt collega’s om hun projecten in de kijker te zetten en de impact te maximaliseren.

Aanbod

In eerste instantie wordt deze functie van strategisch expert communciatie ingevuld voor 1 jaar. Aangezien er voorafgaand aan de invulling een examenprocedure wordt georganiseerd blijft de optie op verlenging alvast mogelijk.

Bijkomend kan je rekenen op:

 • Een verloning in weddeschaal A1a-A3a, Overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen, relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige tot maximum 10 jaar: de startwedde bedraagt in dat geval bijvoorbeeld:
  A1a - 0 jaar anciënniteit: 3170,07 euro
  A1a - 10 jaar anciënniteit: 3924,50 euro
 • Maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (0,23 euro/km)
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%).
 • Zeer flexibele werktijdregeling, verlofregeling
 • Groepsverzekering 2e pensioenpijler aan 3% op je brutoloon.
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering.
 • Interessante organisatiebrede veranderingsprojecten en werkgroepen
 • Deelname aan verschillende acties en activiteiten in het kader van B-fit (het gezondheidsproject van stad en OCMW Beringen) alsook van de team Beringen (vriendenkring personeel stad & OCMW).

Bijkomende informatie

Voor bijkomende informatie over de functie kan je terecht bij Lies Lenaerts, lies.lenaerts@beringen.be

De examenprocedure verloopt in 4 stappen en als volgt:

 • Preselectie obv jouw kandidatuurstelling

We beoordelen de relevantie van je diploma’s, opleidingen en cursussen | loopbaan | motivatie | affiniteit met de job 

Jouw kandidatuurstelling is je eerste opdracht. Overtuig ons ervan dat jij de geschikte kandidaat bent om als strategisch communicatie expert in onze organisatie aan de slag te gaan. Wat we zeker van jou willen vernemen is waarom jij de geschikte sparringpartner bent voor onze organisatie en wat jouw visie is op ons communicatie- en marketing beleid. Hoe jij ons hiervan overtuigt laten wij over aan jouw creativiteit.
De 10 best gerangschikte kandidaten stromen door naar het schriftelijk gedeelte

 • Schriftelijk gedeelte
 • Assessment: om door te stromen naar het mondeling gedeelte moet je minstens geschikt met aandachtspunten behalen op het assessment
 • Mondeling gedeelte

Solliciteren kan tot en met 25 augustus 2020 via onderstaande link. Je dient minimaal volgende documenten te uploaden: 

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Scan van je diploma

Andere bestanden voor je kandidatuurstelling kan je uploaden onder de rubriek ‘bijlage’ of mailen naar personeel@beringen.be (vermeld dit dan in je motivatiebrief zodat we zeker niets missen)

Zodra de examendata gekend zijn worden ze hier gepubliceerd.

Alle verdere communicatie verloopt via mail, dus let erop dat je een correct mailadres opgeeft. Onmiddellijk na het indienen van je sollicitatie ontvang je een bevestigingsmail. Bij problemen neem je best contact op met personeel@beringen.be

Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve en komen in aanmerking voor invulling van de functie in vast of tijdelijk verband.

Uitgelicht