Vacatures

Diensthoofd wegen & publieke ruimte

Belangrijke info

 • Contract: Contractueel onbepaalde duur
 • Tewerkstelling: Voltijds
 • Weddeschaal: A1a-A3a
 • Vereisten: Masterdiploma of hiermee gelijkgesteld
 • Solliciteren tot en met: 06-09-2020
 • Sollicitatieprocedure: Aanwervingsprocedure - aanleg wervingsreserve

Stad en OCMW Beringen vormen samen het moderne, dynamische en ambitieuze lokaal bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad in volle groei. Werken bij ons betekent een boeiende en uitdagende job in een filevrije omgeving met veel mogelijkheden en interessante arbeidsvoorwaarden.
Beringen groeit op verschillende vlakken. Op vlak van omgeving zijn er diverse stadsontwikkelingsprojecten waarin de dienst wegen & publieke ruimte een belangrijke bijdrage levert op diverse vlakken. Meer informatie over de projecten vind je terug op de website www.beringengroeit.be
 

Functie

Als diensthoofd sta je in voor de algemene leiding van de dienst waarbij je fungeert als people manager. Je schakelt hierin situationeel tussen de verschillende leiderschapsrollen zodat je met je team de vooropgestelde doelstellingen mee realiseert.

- Je voert op regelmatige tijdstippen formele en informele gesprekken met het team
- Je zorgt voor het wegwerken van obstakels en belemmeringen zodat het team in de meest optimale omstandigheden kan optreden, je zorgt voor een eenvormige werking en advisering
- Je stuurt en coacht de medewerkers naar een goed samenwerkend team en zet in op persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers
- Je organiseert overleg en geeft input voor het tot stand komen van het meerjarenplan en het budget zowel financieel als beleidsmatig, dit in nauw overleg met de stadsingenieurs
- Je vertaalt de beleidsdoelstellingen in overleg met de experten en deskundige binnen je team naar concrete actieplannen met als doel de beoogde resultaten te behalen
- Je beheert en volgt de subsidies op voor de toegewezen diensten (o.a.in relatie tot de toezichthoudende overheid)
- Je zorgt voor de opmaak van het budget van de dienst samen met de stadsingenieurs en volgt deze nauw op
- Je bouwt bruggen naar externe diensten en partners met oog op het behalen van de vooropgestelde doelstellingen
-  …

Profiel

Je bent houder zijn van een masterdiploma of hiermee gelijkgesteld. Ervaring met het werkveld van de dienst wegen & publieke ruimte is een meerwaarde. Je beschikt over goede leidinggevende en coachende vaardigheden. Naast je analytische denkvermogen het je een klantgerichte en projectgerichte houding en vaardigheden. Je bent een goede communicator die een goede samenwerking weet te stimuleren en een relevant netwerk kan uitbouwen.

Aanbod

 • Een functie met verantwoordelijkheid en uitdaging
 • Een verloning in weddeschaal A1a-A3a, Overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen, relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige tot maximum 10 jaar: de startwedde bedraagt in dat geval bijvoorbeeld:
  A1a - 0 jaar anciënniteit: 3107,98 euro
  A1a - 10 jaar anciënniteit: 3847,64 euro
 • Maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (0,23 euro/km)
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%).
 • Zeer flexibele werktijdregeling.
 • Groepsverzekering 2e pensioenpijler aan 3% op je brutoloon.
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden
 • Deelname aan verschillende acties en activiteiten in het kader van B-fit (het gezondheidsproject van stad en OCMW Beringen) alsook van de team Beringen (vriendenkring personeel stad & OCMW).

Bijkomende informatie

De examenprocedure verloopt als volgt:

 • Eventuele preselectie bij meer dan 20 kandidaten
 • Schriftelijk gedeelte : enkel de 10 best gerangschikte geslaagde kandidaten zullen doorstromen naar het mini-assessment
 • Een mini-assessment: om door te stromen naar het mondeling gedeelte moet de kandidaat minstens geschikt met aandachtspunten behalen op het mini-assessment

Indien je bijkomende informatie wil over de functie, kan je terecht bij Sabrina Leten, sabrina.leten@beringen.be

Solliciteren kan tot en met 6 september 2020 via onderstaande link. Je dient volgende documenten te uploaden: 

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Scan van je diploma

Zodra de examendata gekend zijn worden ze hier gepubliceerd.

Alle verdere communicatie verloopt via mail, dus let erop dat je een correct mailadres opgeeft. Onmiddellijk na het indienen van je sollicitatie ontvang je een bevestigingsmail. Bij problemen neem je best contact op met personeel@beringen.be

Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.

Uitgelicht