Vacatures

Expert gebouwen

Belangrijke info

 • Contract: Contractueel onbepaalde duur
 • Tewerkstelling: Voltijds
 • Weddeschaal: A1a-A3a
 • Solliciteren tot en met: 15-02-2020

Beringen groeit! Het aantal inwoners neemt toe en de stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. Om mee te groeien blijft Beringen investeren in openbare gebouwen, fietsvoorzieningen, veilige wegen, bruggen, openbare ruimte alsook een klantgerichte en sociale dienstverlening. Heel wat projecten werden reeds gerealiseerd, andere staan klaar in de startblokken of zitten in de ontwerp- of implementatiefase. De projecten zijn zeer divers en strekken zich uit over het hele grondgebied van Beringen, van het centrum tot de deelgemeenten of richten zich tot alle inwoners of net specifieke doelgroepen.

Stad en OCMW Beringen vormen samen het moderne, dynamische en ambitieuze bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad in volle groei.  Een enthousiaste ploeg van 600 collega’s staat dagelijks in voor de dienstverlening aan 46.000 inwoners.

Functie

Samen met de collega's van de dienst gebouwen sta je in voor de opvolging en het beheer van de stedelijke gebouweninfrastructuur. Je werkt nauw samen met het diensthoofd gebouwen en de stadsarchitect om beleidsbeslissingen en de doelstellingen van de dienst te realiseren. Je ondersteunt het bestuur en de stedelijke diensten door het geven van advies en analyses met als doel correct onderbouwde beleidsbeslissingen te realiseren.

Je volgt projecten op van A-Z en bent daarvoor het aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie. Je verzorgt een correcte afhandeling van jouw projecten rekening houdend met de processen van de organisatie en conform de wetgeving overheidsopdrachten. Doorheen de uitvoering van je projecten doe je aan budget- en kwaliteitsbewaking. 

Je maakt meerjarenplanningen op voor de stedelijke gebouwen en bepaalt hierin de prioriteiten o.b.v. verschillende parameters.

Vanuit je technische expertise geef je advies en bied je gerichte ondersteuning aan de medewerkers van het team.

Je volgt nieuwe technologieën en ontwikkelingen op de markt. Je gaat daarbij proactief op zoek naar zinvolle toepassingen waarop de toekomstige werking van de dienst gebouwen en pijler beheer gebouwen op technologisch vlak kan uitgebouwd worden.

Profiel

Je bent houder zijn van een masterdiploma van architect of ingenieur bouwkunde of daarmee gelijkgesteld diploma.

Je bent een teamspeler en beschikt naast je technische kennis over het nodige organisatietalent en analytisch oordeelsvermogen om projecten uit te voeren en op te volgen. Kennis van de wetgeving overheidsopdrachten is een plus, maar hiervoor kunnen de nodige opleidingen worden voorzien. Je staat stevig in je schoenen en brengt de nodige assertiviteit aan de dag.

Je bent communicatief sterk en hanteert in je communicatie een verbindende stijl met het oog op een vlotte afhandeling en samenwerking en dit zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod

Je komt terecht in een dynamisch team van 8 collega’s. In het team is reeds heel wat ervaring aanwezig. De huidige stadsarchitect, expert inzake gebouwen blijft nog in dienst tot 2022 waardoor je kan rekenen op de nodige ondersteuning om je in te werken in je nieuwe job. Als dienst gebouwen trachten ze innovaties in de sector en ontwikkelingen in de maatschappij te vertalen in hun projecten en in hun werking. Ze zetten hard in op een toekomstgericht gebouwenbeheer met steeds de nodige aandacht voor kwaliteit en de best mogelijke oplossingen voor de klant. Als onderdeel van het departement facilitair beheer zijn je rechtstreekse klanten de collega's van de andere diensten in de organisatie. Maar uiteraard profiteert in veel gevallen ook de burger mee van de realisaties. De job biedt je de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid om je werk te organiseren. Om je te ontwikkelen binnen deze functie zijn er tal van mogelijkheden rond opleiding en vorming.

Het is een boeiende functie met veel variatie, met een verloning in de weddeschaal A1-A3. Anciënniteit uit de overheid kan overgenomen worden maar ook  relevante anciënniteit uit de privé of als zelfstandige tot maximum 10 jaar.

Bruto geïndexeerd maandbedrag:

 • A1a - 0 jaar anciënniteit: 3107,98 euro
 • A1a - 5 jaar anciënniteit: 3420,91 euro
 • A1a - 10 jaar anciënniteit: 3847,64 euro

Daarnaast heb je eveneens recht op:

 • Maaltijdcheques (7 euro), fietsvergoeding (0,23 euro/km)
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%).
 • Zeer flexibele werktijdregeling.
 • Diverse mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling
 • Groepsverzekering 2e pensioenpijler aan 3% op je brutoloon.
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering.

De organisatie lanceert jaarlijks tal van initiatieven voor haar medewerkers, dit vanuit de vriendenkring team Beringen of de werkgroep B-fit. We maken ons helemaal klaar voor het nieuwe werken en daar plukken onze medewerkers dan ook de voordelen van. Denk maar aan flexibele werkuren, flexibiliteit in dag - en weekplanning, occasioneel thuiswerk.  Zo zijn we helemaal klaar voor de verhuis naar ons nieuwe stadhuis.

Bijkomende informatie

Solliciteren kan tot en met zaterdag 15 februari 2020 via onderstaande link. Je dient volgende documenten op te laden: cv, motivatiebrief en scan diploma. Let erop dat je een correct e-mailadres ingeeft. Alle verdere communicatie verloopt immers via e-mail.
Onmiddellijk na het indienen van je sollicitatie ontvang je via e-mail een bevestigingsmail. Bij problemen neem je best contact op met de dienst HRM - personeel@beringen.be.

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij diensthoofd gebouwen, Natalie Bernaerts op het nummer 011 43 02 88 of via mail natalie.bernaerts@beringen.be. Voor meer informatie over de wijze van kandidatuurstelling, de aanwervingsprocedure, loonvoorwaarden en de tewerkstelling kan je terecht bij Sabrina Leten, deskundige HRM - 011 43 03 23 of personeel@beringen.be.

Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Bij een groot aantal kandidaten wordt een preselectie gemaakt op basis van je cv en motivatiebrief. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.

Bijlagen

Uitgelicht