Vacatures

Ruimtelijk planner

Belangrijke info

  • Contract: Contractueel onbepaalde duur
  • Tewerkstelling: Voltijds
  • Weddeschaal: A1a-A3a
  • Solliciteren tot en met: 29-07-2019

Beringen groeit razendsnel en dat is te merken over het ganse grondgebied. Overal in Beringen ontstaan nieuwe stukjes stad voor ons allemaal. Nieuwe plaatsen om te ontdekken, te gebruiken en om van te genieten en dit voor mensen van binnen en buiten onze stad. In totaal zijn er 11 strategische sites in Beringen centrum die een nieuwe invulling zullen krijgen. Elke site kreeg in het masterplan 2040 een eigen profiel en draagt door zijn ontwikkeling bij tot het ontstaan van sterke binnenstedelijke dynamiek, het creëren van een echt bruisende stadskern en dit in een nieuw en eigentijds jasje.

Functie

Als ruimtelijk planner krijg je een actieve rol in de verdere ontwikkeling van Beringen. In de komende jaren staan er in Beringen tal van uitdagende projecten op stapel. Als kleinstedelijk gebied heeft Beringen immers heel wat groeipotentieel zoals de ontwikkeling van de stationsomgeving, de herstructurering van de kanaalzone met wonen aan het water en een aantal binnenstedelijke ontwikkelingen. Maar ook op be-MINE en in de deelkernen van Beringen zijn er nog tal van boeiende gebiedsontwikkelingen mogelijk. Je wordt tevens betrokken in regionale planningsprojecten, zoals bv. strategisch project kolenspoor. In het kader van ruimtelijke planning stuur je de planvorming aan, maar ben je eveneens betrokken bij het vergunningenbeleid waardoor je zowel strategisch als operationeel bezig bent. Samen met collega’s binnen een multidisciplinair team werk je een visie uit over de stad van morgen. Dit doe je in samenspraak met verschillende partners en maatschappelijke stakeholders (burgers, projectontwikkelaars, andere overheden).

Meer concreet sta je in voor:

- het formuleren van voorstellen omtrent de ruimtelijke ontwikkeling op lange en middellange termijn
- de behandeling van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en omgevingsvergunningen, het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en verkavelingsaanvragen,…
- handhaving van de planningsprincipes en stedenbouwkundige voorschriften
- het aansturen van planningsprocessen RUP’s, masterplannen …
- adviesverlening bij het uitstippelen van een ruimtelijk ordeningsbeleid

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
én je hebt daarbij cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning gevolgd.hebben of je kan relevante ervaring aantonen.

Een veranderende omgeving schrikt jou niet af. Het stimuleert jou net om op basis van je oordeelsvermogen en overtuigingskracht bij te dragen tot een resultaats- en klantgerichte dienstverlening waarbij jij een organisatiebrede samenwerking en goede teamwerking bevordert. Je bent in staat om een visie uit te werken en een duidelijke communicatie hieromtrent aan te passen aan de doelgroep.

Aanbod

- Een functie van waaruit je mee vorm kan geven aan de ontwikkeling en groei van Beringen

- Een verloning in weddeschaal A1a-A3a eventueel aangevuld met relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige tot max. 10 jaar, overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen.  (Brutoloon min. 3107,98 EUR- max. 5469,19 EUR)

  • Maaltijdcheques (7 euro), fietsvergoeding (0,23 euro/km)
  • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%).
  • Zeer flexibele werktijdregeling.
  • Groepsverzekering 2e pensioenpijler aan 3% op je brutoloon.
  • Uitgebreide hospitalisatieverzekering.

- Kansen om deel te nemen aan diverse projectgroepen en het volgen van opleidingsinitiatieven

- Deelname aan verschillende acties en activiteiten in het kader van B-fit (het gezondheidsproject van stad en OCMW Beringen) alsook van de team Beringen (vriendenkring personeel stad & OCMW).

Bijkomende informatie

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Peter Douven 011 43 02 63 - peter.douven@beringen.be of Bruno Truyers  bruno.truyers@beringen.be. Voor meer informatie hieromtrent (timing, contract, ...) kan je terecht bij Sabrina Leten, deskundige personeelsbeleid via 011 43 03 23 - personeel@beringen.be

Solliciteren kan tot en met maandag 29 juli 2019 via onderstaande link. Je dient volgende documenten te uploaden; cv, motivatiebrief en scan diploma. Let erop dat je een correct mailadres ingeeft. Alle verdere communicatie verloopt via mail. Onmiddellijk na het indienen van je sollicitatie ontvang je via mail een bevestigingsmail. Bij problemen neem je best contact op met de dienst HRM , personeel@beringen.be - 011 43 03 23.

Na een geldige aftoetsing van je kandidatuur aan de algemene aanwervingsvoorwaarden en de diplomavereisten word je uitgenodigd voor de examenprocedure. De procedure bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.

Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Indien je slaagt voor het examen, word je opgenomen in een wervingsreserve.

Uitgelicht