Vacatures

Dienstverlenend medewerker KlantenContactCentrum (KCC)

Belangrijke info

  • Contract: Contractueel bepaalde/onbepaalde duur
  • Tewerkstelling: Deeltijds/voltijds
  • Weddeschaal: C1-C3
  • Vereisten: Diploma secundair onderwijs
  • Solliciteren tot en met: 17-06-2019 (preselectiedocument verplicht toevoegen)

Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staan wij voor heel wat uitdagingen. Zo hebben stad en OCMW al grote stappen gezet richting een ééngemaakte organisatie en wordt er dagelijks ingezet op een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burgers toe.

Functie

Als medewerker Klantencontactcentrum (frontoffice) werk je vanuit jouw functie ondersteunend aan de volledige organisatie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de burger, zowel telefonisch als face to face. Een vriendelijk, spontaan en klantgericht onthaal en een correcte doorverwijzing naar de verschillende diensten staan hierbij centraal. Daarnaast bekleed je ook een loketfunctie, waarbij je de “snelle” producten behandelt voor de burger, zoals het afleveren van een identiteitskaart, de verkoop van vuilniszakken, enz.

Als medewerker van het KCC sta je momenteel in voor volgende zaken:

-          Onthaal: staat in voor het verwelkomen en doorverwijzen van mensen. Aan het onthaal worden geen producten afgeleverd. Korte, generalistische vragen kunnen wel worden beantwoord.

-          Telefonisch informatiepunt (TIP): de klanten die contact willen met het stadsbestuur doen dit via één centraal telefoonnummer waarbij ze snel en efficiënt geholpen worden. Meer specifieke vragen worden efficiënt doorverbonden met de desbetreffende dienst. Verder staat het TIP in voor het beantwoorden of doorsturen van berichten in de algemene mailbox en het correct verwerken van Whatsapp-berichten.

-          Snelbalie: verstrekking van producten met een beperkte interactietijd (bv. afleveren van attesten, verkoop van huisvuilzakken, …).

Het KCC zit momenteel in een grondig veranderingsproces, waarbij een verdere professionalisering wordt doorgevoerd en de klant steeds centraal blijft staan. In het najaar zal het werken op afspraak geïntroduceerd worden, waarbij de KCC-medewerker eveneens instaat voor het inboeken van afspraken en in nog grotere mate fungeert als eerstelijnsaanspreekpunt. Het snel beantwoorden van vragen vereist een hoge mate van standaardisatie, een snel hanteerbaar informatiesysteem met actuele productencatalogus en goed getrainde medewerkers. Hierop zal dan ook volop worden ingezet.

Ten slotte zullen, vanaf de verhuis naar het nieuwe administratief centrum in 2020, de gemeentelijke en sociale diensten onder één dak gevestigd zijn. Het KCC zal hierbij rekening houden met de privacy die noodzakelijk is voor de bezoekers van de sociale diensten en klanten met welzijnsvragen.

Profiel

Spreekt deze functieomschrijving jou aan, kan je goed om met verandering en beschik je minimum over een diploma secundair onderwijs toets dan nog even volgende vereisten af:

- een klantgerichte en vriendelijke houding
- sterke luistervaardigheden
- een analytisch denkvermogen
- goede communicatieve vaardigheden
- handigheid en basiskennis van pc is aangewezen voor het gebruik van de softwaretoepassingen zoals Office, klantbegeleidingssysteem, rijksregister, ....
- zin voor initiatief en de gedrevenheid om dit veranderingsproces uit te bouwen en deze klantgerichte dienstverlening steeds verder te optimaliseren.

Aanbod

Een enthousiast team om samen te werken aan de verdere optimalisatie van een klantvriendelijke dienstverlening.

Een verloning in weddeschaal C1-C3. Overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen.

Naast je loon heb je recht op maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding of terugbetaling openbaar vervoer in het kader van woon-werkverkeer.

Daarnaast kan je deelnemen aan verschillende acties en activiteiten in het kader van B-fit (het gezondheidsproject van stad en OCMW Beringen) alsook van de team Beringen (vriendenkring personeel stad & OCMW).

Alle geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve. Deze zal zowel dienen voor contractuele aanstellingen van bepaalde alsook onbepaalde duur.

Bijkomende informatie

OPGELET: Dit is een aanwervingsprocedure met preselectie; Vergeet dus niet het PRESELECTIEDOCUMENT in te vullen (document kan je downloaden via de link EXTRA onderaan de vacature) en toe te voegen onder de rubriek 'bijlage'. Dit is een verplicht document bij je kandidatuurstelling. Indien dit document ontbreekt dan is je sollicitatie ongeldig en kom je niet in aanmerking voor deelname aan de examenprocedure.

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Wim Briers, teamcoach burgerzaken & KCC wim.briers@beringen.be 011 43 02 34. Voor meer informatie over het contract of de sollicitatievoorwaarden kan je terecht bij Sabrina Leten, deskundige HRM personeel@beringen.be

Solliciteren:
De uiterste datum voor je kandidatuurstelling is maandag 17 juni 2019 .

Je dient volgende documenten te uploaden; cv, motivatiebrief, scan diploma, preselectiedocument . Let erop dat je een correct mailadres ingeeft. Alle verdere communicatie verloopt via mail. Onmiddellijk na het indienen van je sollicitatie ontvang je een bevestigingsmail. Bij problemen neem je best contact op met de dienst HRM - personeel@beringen.be

Verloop van de procedure:
-preselectie aan de hand van het preselectiedocument
-praktisch gedeelte - 50 punten (proeven/cases kunnen zowel schriftelijk als mondeling bevraagd worden) & mondeling gedeelte - 50 punten
De selectiedata zullen vermoedelijk in de week van 10 juni definitief worden vastgelegd. Deze worden dan ook onmiddellijk op deze plaats gepubliceerd.

Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Bijlagen

Uitgelicht