Stedenbouwkundig omgevingsambtenaar
Meer info
  • Bestuur: Stad Beringen
  • Tewerkstelling: Contractueel
  • Vereisten: A1a-A2a
  • Sollicitatieprocedure: Masterdiploma
  • Solliciteer tot en met: 29-10-2017
Bestuur

Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staan wij voor heel wat uitdagingen. Zo hebben stad en OCMW al grote stappen gezet richting een eengemaakte organisatie en wordt er dagelijks ingezet op een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burgers toe.

Functie

Als stedenbouwkundig omgevingsambtenaar krijg je een actieve rol in de verdere ontwikkeling van Beringen. In de komende jaren staan er in Beringen tal van uitdagende projecten op stapel. Als kleinstedelijk gebied heeft Beringen immers heel wat groeipotentieel zoals de ontwikkeling van de stationsomgeving, de herstructurering van de kanaalzone met wonen aan het water en een aantal binnen stedelijke ontwikkelingen. Maar ook op be-MINE en in de deelkernen van Beringen zijn er nog tal van boeiende gebiedsontwikkelingen mogelijk. In het kader van ruimtelijke planning stuur je de planvorming aan, maar ben je eveneens betrokken bij het vergunningenbeleid waardoor je zowel strategisch als operationeel bezig bent.

Meer concreet sta je in voor:

- het formuleren van voorstellen omtrent de ruimtelijke ontwikkeling op lange en middellange termijn
- de behandeling van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en omgevingsvergunningen, het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en verkavelingsaanvragen,…
- handhaving van de planningsprincipes en stedenbouwkundige voorschriften
- het aansturen van planningsprocessen RUP’s, masterplannen …
- adviesverlening bij het uitstippelen van een ruimtelijk ordeningsbeleid

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma en kan door middel van attesten aantonen dat je beschikt over voldoende kennis van de stedenbouwkundige materie (cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of planning, …). Je hebt de Belgische nationaliteit. Je beschikt over de nodige kennis en competenties om aan te slag te gaan in deze functie.

Aanbod

Een verantwoordelijke en boeiende functie met een spoedige indiensttreding. Een verloning in weddeschaal A1a-A2a eventueel aangevuld met relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige tot max. 10 jaar, overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen.  (Brutoloon min. 2987 EUR- max. 3698 EUR)

Naast je loon heb je recht op maaltijdcheques, twee pensioenpijler, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of terugbetaling openbaar vervoer in het kader van woon-werkverkeer.

Daarnaast kan je deelnemen aan verschillende acties en activiteiten in het kader van B-fit (het gezondheidsproject van stad en OCMW Beringen) alsook van de team Beringen (vriendenkring personeel stad & OCMW).

Bijkomende informatie

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Beleidsmanager, Peter Douven op het nummer 011 43 02 63 of via peter.douven@beringen.be.
Deze oproep richt zich in eerste instantie om op korte termijn te kunnen anticiperen op de noden binnen het beleidsdomein omgeving en het inwerking treden van het omgevingsloket. Parallel hiermee lopen formaliteiten om zo spoedig mogelijk te kunnen overgaan tot een volwaardige procedure. Voor meer informatie hieromtrent (timing, contract, ...) kan je terecht bij Sabrina Leten, deskundige personeelsbeleid op het nummer 011 43 03 85 of sabrina.leten@beringen.be

Solliciteren kan tot en met zondag 29 oktober 2017 via onderstaande link. Je dient volgende documenten te uploaden; cv, motivatiebrief en scan diploma. Let erop dat je een correct mailadres ingeeft. Alle verdere communicatie verloopt via mail. Onmiddellijk na het indienen van je sollicitatie ontvang je via mail een bevestigingsmail. Bij problemen neem je best contact op met Sabrina Leten.

Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Indien je slaagt voor het examen, word je opgenomen in een wervingsreserve.